Torpil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Torpil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Torpil" kelimesi, genellikle iş veya fırsat sağlamak amacıyla tanıdıklık veya ilişki kullanmak anlamına gelir. Bir kişinin veya grubun, tanıdığı veya ilişkisi olan birisi aracılığıyla avantaj elde etme çabası olarak tanımlanabilir. Torpil, kişisel bağlar veya ilişkiler nedeniyle öne geçmek veya bir pozisyon elde etmek amacıyla kullanılan bir terimdir.

Hakaret mi?


Torpil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Haberin (Yerel gazete haberlerinde, Rektör hedef alınarak: Kadro sahtekarlığını ve torpil tezgahını belgeleri ile açıkladı) yayınlanmasında toplumsal ilgi ve kamu yararı bulunmaktadır. Haber okuyucunun ilgisini çekmesi için çarpıcı bir ifade tarzıyla kaleme alınmıştır. Ancak AIHM içtihatlarında da belirtildiği üzere, özellikle gazeteciler bir dereceye kadar abartma hakkına sahiptirler. Haber içeriğinde ki ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun un surlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2016/15737 Karar: 2018/15361 Tarih: 20.11.2018

"Torpil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.