Yamak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yamak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Yamak," Türkçe bir terimdir ve bir kişinin veya grubun emrinde veya hizmetinde olmak anlamına gelir. Genellikle daha deneyimsiz veya alt pozisyonda olan bir kişinin, daha deneyimli veya üst pozisyondaki bir kişiye yardımcı olmak, onun yanında çalışmak veya onun öğrencisi olarak görev yapmak gibi durumları ifade eder.

Hakaret mi?


Yamak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Yerel gazete haberinde iş adamı hedef alınarak "...in yağ" şeklinde yazılar yayımlanması eylemine ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşma açmaksızın dosya üzerinden beraat karar vermesinde usul ve aykırılık bulunmadığından, yasaya aykırılık tebliğnamedeki görüşe iştirak edilmemiştir. Mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat ve hükmün düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddi karan usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılanlar vekilinin suçun unsurlarının oluştuğuna yönelik temyiz itirazı yerinde görülmediğinden, 5271 sayılı CMK'nun 302/1. maddesi uyarınca temyiz isteminin esastan reddine...

Yargıtay 8. CD (Esas: 2021/15890 Karar: 2022/15217 Tarih: 25.10.2022)

"Yamak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.