Keyfi Tutumlar Sergilemek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keyfi Tutumlar Sergilemek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Keyfi Tutumlar Sergilemek, bir durum, konu veya kişi karşısında mantık, hak veya  adalet dışında kendi istek, duygu veya çıkarlarına göre davranmak anlamına gelir. Bu davranış, genellikle olumsuz, haksız veya yıkıcı sonuçlara yol açar. Örneğin, bir yönetici, çalışanlarına keyfi tutumlar sergileyerek onları baskı altına alabilir, mobbing yapabilir veya işten atabilir. Bu davranış, çalışanların motivasyonunu düşürür,  huzursuzluk yaratır veya dava açmalarına neden olur. Bu ifade, tutum kelimesinin bir durum, konu veya kişi karşısında alınan tavır veya sergilenen davranış anlamına geldiğini ve sergilemek kelimesinin bazı şeyleri göstermek, tanıtmak veya satmak amacıyla herhangi bir biçimde, herkesin görebileceği bir yere yerleştirmek, teşhir etmek anlamına geldiğini hatırlatır.

Hakaret mi?


Keyfi Tutumlar Sergilemek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi olarak müştekiye aynı okulda olan sanığın Facebook isimli internet sitesi üzerinden,... Meslek Yüksek Okulu adına açılmış grup hesabından, 04/06/2012 tarihinde paylaştığı yazı içeriğinde, "müşteki hakkında dava açıldığını, okulu bir çiftlik gibi gördüğünü, öğrencileri köle misali azarlayıp hakaret ettiğini, öğrencileri sınıfta bırakmakla tehdit ettiğini, yetkilerini kötüye ve çıkarları doğrultusunda kullandığını, kişisel egolarını öğrencilerin üzerinde tatmin ederek eğitimciye yakışmayacak olan davranışlar sergilediğini, kendisini sınava aldırtmadığını, müştekinin kendisine, istediğimi sınıfta bırakır, istediğimi geçiririm şeklinde sözler söylediğini, müştekinin okul idaresinde ve öğrenciler üzerinde, keyfi tutumlar sergilediğini, okula devlet tarafından gönderilen ödeneklerin nasıl kullanıldığının hesabının sorulması gerektiğini ve söz konusu ödeneklerin kimlerin cebine indiğinin araştırılması gerektiği" şeklindeki sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32354 Karar: 2016/14257 Tarih: 28.06.2016

"Keyfi Tutumlar Sergilemek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.