Düzeltin Lan Bu Cezayı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düzeltin Lan Bu Cezayı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Düzeltin lan bu cezayı” cümlesi argo bir ifadedir ve olumsuz bir anlam taşır. Bu cümle, bir kişinin öfkesini veya kızgınlığını ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Düzeltin Lan Bu Cezayı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği "Siz kime ceza veriyorsunuz, düzeltin lan bu azayı" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4972 Karar: 2018/2027 Tarih: 19.02.2018

"Düzeltin Lan Bu Cezayı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.