Normal Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Normal Değil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Normal Değil" ifadesi, genellikle bir durumu veya davranışı sıradışı, alışılmadık, kabul edilemez veya toplumun genel beklentilerine uymayan bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, toplumsal normlara uygun olmayan veya beklenmeyen bir durumu ifade ederken kullanılır. Genellikle şaşkınlık, hayret veya olumsuz bir anlam taşıyan bu ifade, bir kişinin veya olayın normlardan sapması durumunda kullanılır.

Bu ifade, genellikle belirli bir durumu veya davranışı eleştirmek veya dikkat çekmek için kullanılır. Ancak kullanırken kişinin duygularını incitmemeye ve hoşgörülü bir üslup kullanmaya dikkat edilmelidir.

Hakaret mi?


Normal Değil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın suç tarihinde hakkında ilamsız icra takibi düzenleyen katılana icra dosyasına konmak üzere yazdığı itiraz dilekçesinde katılanı kastederek yazdığı "Normal bir kişi değildir" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın söylediği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/4868 Karar: 2015/6054 Tarih: 29.09.2015

Karar #2

Somut olayda, sanığın katılana yönelik olarak Facebook isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yazdığı ve katıldığı TV programında söylediği kabul edilen sözlerin (Yerel gazeteci tarafından, belediye başkan adayı hedef alınarak: Bu garabet hanımın, aklıyla da çok aran yok, bu kadın ruh halinin çok bozuk olduğunu öğrendim senin gibi memleketine hakaret edecek derecede bir arızaya oy vermeyen Partilileri de yürekten kutluyorum, son olarak 30 Mart seçimlerinde...e nasıl ve kimlerin tavassutuyla gönderildiğini bilmediğimiz gayriciddi bir adayın gönderilmesi,... teşkilatlarımızın görüşünüzü almadan böylesine psikolojisi kesinlikle bozuk adaylara bırakabiliyorsanız, bu kadını bizim başımıza... Partisinin de başına bela ettiler, çünkü kadın normal değil) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/10294 Karar: 2018/6869 Tarih: 07.05.2018

"Normal Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.