Senin Gibi İnsan Olmaz Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Gibi İnsan Olmaz Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Gibi İnsan Olmaz Olsun" deyimi, genellikle bir kişiye veya duruma karşı duyulan hoşnutsuzluğu veya öfkeyi ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle, kişiye veya duruma duyulan rahatsızlık veya hayal kırıklığı vurgulanır. "Senin gibi insan olmaz olsun" ifadesi genellikle bir insanın davranışlarından veya kişiliğinden hoşnutsuzluk duyulduğunda söylenir ve olumsuz bir ifadedir.

Hakaret mi?


Senin Gibi İnsan Olmaz Olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Sen ne biçim hemşiresin, senin gibi insan olmaz olsun, Allah belanı versin" şeklindeki beddua ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8466 Karar: 2015/11478 Tarih: 18.11.2015

"Senin Gibi İnsan Olmaz Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.