Uşak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uşak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uşak" genellikle bir kişinin başkasına bağımlı veya itaatkar bir şekilde hizmet ettiği, ast veya emir altında çalışan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, kişinin kendi iradesini bir kenara bırakarak, başkasının isteklerini veya yönlendirmelerini yerine getiren veya onun çıkarlarını gözeten bir davranışı ifade eder. "Uşak" terimi, genellikle bağımlı veya ast bir pozisyonda olan kişileri tanımlamak için kullanılırken, aynı zamanda itaat ve hizmet kavramlarına da vurgu yapabilir.

Bu deyim, kişiler arasındaki güç dengesini veya hiyerarşiyi ifade ederken, aynı zamanda insanların kendi iradelerini kullanarak bağımsız düşünme ve hareket etme yeteneklerini vurgulayan bir dille kullanılabilir. "Uşak" ifadesi, insanların başkalarının çıkarlarını gözeterek hizmet etmelerinin yanı sıra kendi hak ve özgürlüklerini de koruma gerekliliğine dikkat çekerken, kişisel özsaygı ve kendi değerlerine sadık kalma kavramlarını da vurgular. Terim, kişilerin kendi değerlerini ve bağımsız düşüncelerini koruyarak, manipülatif veya baskıcı etkilere karşı direnç göstermeleri gerekliliğini anlamak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Uşak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Üniversite ziyaret eden YÖK Başkanı hedef alınarak "Tayyip in uşağı, gerici..., üniversiteden defol, Tayyip'i alana... bedava, AKP uşağı" şeklinde slogan atılmasına ilişkin) Bölge Adliye Mahkemesi kararına (beraat) yönelik olarak Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyizinin sanığın sözlerinin hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğuna yönelik hususları içerdiği, ancak kurulan hükümde bozmayı gerektirecek bir hukuka aykırılık bulunmadığından, İstinaf Dairesinin karan usul ve yasaya uygun bulunmakla, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcısının temyiz istemi yerinde görülmediğinden, karara yönelik temyiz isteminin, tebliğnameye uygun olarak, CMK'nın 302/1. maddesi uyarınca esastan reddine...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/33535 Karar: 2022/10765 Tarih: 21.04.2022

"Uşak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.