Kuduz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kuduz"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kuduz" sinir sistemi üzerinde ciddi etkilere sahip olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Bu hastalık, genellikle hayvan ısırıkları veya tükürük temasıyla insanlara bulaşır. Kuduz, özellikle köpeklerde ve yarasalarda yaygın olarak görülen bir virüs tarafından oluşturulur. Bu virüs, beyne ve sinir sistemine saldırarak ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Kuduz, insanlarda ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizlik gibi belirtilerle başlar. Hastalık ilerledikçe, sinir sistemi semptomları ortaya çıkar. Bu semptomlar arasında ajitasyon, korku, salya akışı, yutma güçlüğü ve felç bulunur. Kuduz, tedavi edilmezse ölümcül olabilir.

"Kuduz" terimi argoda genellikle sinirli, öfkeli veya agresif bir şekilde davranan bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin öfkesini kontrol etmekte zorlandığını veya ani öfkeli tepkiler verdiğini ifade eder. "Kuduz" terimi, bu bağlamda kişinin saldırgan veya düşüncesiz bir şekilde davrandığını vurgulamak amacıyla kullanılır. Ancak, "kuduz" tabiri argo bir ifade olduğu için iletişimde hoşgörülü ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir. Özellikle bu tür ifadeler karşı tarafa alaycı veya aşağılayıcı bir etki yaratabilir. İletişimde daha yapıcı bir dil kullanmak, karşı tarafı incitmeden ifadeleri açıklamak veya iletişimi sürdürmek genellikle daha olumlu sonuçlar doğurur.

Hakaret mi?


Kuduz kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Paylaşımları (Sevgili... bu hareketiyle gönüllerde taht kurdu, tüm trollere tam saplama yetkisi var şu an aq kuduzunun) bireyin kendini gerçekleştirmesine ya da toplumun gelişmesine katkı sunması beklenen bir değer içermemesi, söylendiği yer ortam ve zaman itibariyle toplumsal barışı ve kamu düzenini bozma riski barındırması ve özellikle eleştiri sınırlarını aşarak açıkça Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olması nedeniyle ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, sübut bulan müsnet suçtan orantılı bir ceza ile cezalandırılması gerekirken hukuki olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesinde isabet görülmemekle, anılan kararın kanun yaranına bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Yargıtay 16. CD Esas: 2020/1876 Karar: 2020/3519 Tarih: 03.07.2020

"Kuduz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.