Harçlığını Vereyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Harçlığını Vereyim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Harçlığını Vereyim” ifadesi argo bir ifadedir ve “Cep Harçlığını Çıkarmak” ifadesinin argo kullanımıdır. “Cep Harçlığını Çıkarmak” ise günlük masrafını karşılayacak kadar kazanç sahibi olmak anlamına gelir. Bu ifade argo bir ifade olduğu için kullanımı kişiden kişiye değişebilir. Ancak genellikle bir şeyi yapmaya zorlamak anlamında kullanılır.

Hakaret mi?


Harçlığını Vereyim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suç tarihinde ... Jandarma Sınır Tabur Komutanlığınca yapılan yol kontrol faaliyeti esnasında... plakalı araç içerisinde kaçak olduğu şüphesi ile yakalanan etlerin sahibi olan sanığın olay yerine etleri incelemek üzere görevli olarak gelen veteriner hekimler ... ve ...'e etleri inceledikleri sırada "Size 5 vereyim işi halledelim" demesi üzerine görevliler tarafından ikaz edildikten sonra etlerin kaçak olma ihtimaline binaen adli işlemler yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken bu defa İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay ...'e "Komutanım bana yardımcı ol etleri yarın bana verin, yarın sabah da ben sana harçlığı vereyim" şeklinde sözler söylediği olayda, bozma ilamına uyularak yapılan araştırma neticesinde söz konusu etlerin kaçak olmadığının ve sanığa iade edildiğinin anlaşılması karşısında, TCK'nın 6352 sayılı Kanun değişikliği öncesinde rüşveti tanımlayan 252/3. maddesinde sadece nitelikli rüşvete yer verilmesi nedeniyle suç tarihi itibariyle rüşvet suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı, ancak sanığın haklı hususun temini için kamu görevlilerine yukarıda belirtilen sözlerle menfaat temin etmeyi teklif etmesi şeklindeki eyleminin kamu görevlilerinin şeref ve saygınlığına saldırı niteliğinde olması sebebiyle aynı yasanın 125/3 ve 43. maddelerinde düzenlenen zincirleme biçimde kamu görevlilerine hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 5. CD Esas: 2016/2195 Karar: 2018/2840 Tarih: 12.04.2018

"Harçlığını Vereyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.