Sana Daha Fazla Para Vereyim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sana Daha Fazla Para Vereyim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sana daha fazla para vereyim" ifadesi, genellikle alaycı veya sarkastik bir şekilde kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişinin yapmak istediği veya yapmış olduğu bir şeyi beğenmediğini veya uygun bulmadığını ifade ederken aynı zamanda onu daha fazla cesaretlendirmeye çalışan bir üslup içerir.

Hakaret mi?


Sana Daha Fazla Para Vereyim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Ben sana daha fazla para vereyim, benim avukatlığını yap" şeklindeki sözlerin muhatabı onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket da hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının olmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2319 Karar: 2018/6349 Tarih: 30.04.2018

"Sana Daha Fazla Para Vereyim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.