Uyuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uyuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uyuz" genellikle bir deri hastalığı olan "sarkoptik uyuz" hastalığına atıfta bulunmak için kullanılan bir terimdir. Uyuz, derinin üst tabakasına yerleşen ve şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve kabarcıklara neden olan küçük parazitler tarafından oluşturulan bir enfeksiyon hastalığıdır. Uyuz hastalığı, genellikle cilt temasıyla yayılır ve yaygın semptomları kaşıntı ve döküntülerdir.

Mecazi anlamda ise "uyuz," bir kişiyi veya bir şeyi nitelendirirken kullanılan olumsuz bir ifadedir. Bu ifade, genellikle kişinin davranışları, karakteri veya durumuyla ilgili olumsuz bir izlenim veya değerlendirme ifade ederken kullanılır. "Uyuz" kelimesi, argo veya küfürlü bir dilde de kullanılabilen, negatif bir anlam taşıyan bir terimdir ve olumsuz bir özellik veya durumu ifade etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Uyuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Bu doktor uyuz" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42640 Karar: 2017/11414 Tarih: 19.10.2017

Karar #2

Olay günü sanığın katılana yönelik söylediği iddia edilen "Sinir, uyuz ve gıcık bir bayan" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10603 Karar: 2020/14631 Tarih: 02.11.2020

"Uyuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.