Her Önüne Gelenle Yatıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Her Önüne Gelenle Yatıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Her Önüne Gelenle Yatıyorsun" ifadesi, bir kişinin kolayca ilişkiye girdiği veya herkesle yakınlaştığı şeklindeki düşüncesini eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Her Önüne Gelenle Yatıyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanın e-mail adresine gönderdiği, kendisi tarafından çekildiği belirlenen mesajda yazdığı "... otelinde T... ile nasıl yatarsın,nasıl birlikte olursun, nasıl her önüne gelenle yatıyorsun, dahası T...'i düğününe çağırmayı nasıl miden kaldırıyor, ne kadar beyninde saygısızmışsın N..." şeklindeki sözlerin kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte sözler olup hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sübut bulan suçtan sanığın mahkumiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2012/497 Karar: 2013/25070 Tarih: 04.11.2013

"Her Önüne Gelenle Yatıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.