Hadsiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hadsiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hadsiz kelimesi iki anlama sahiptir.

Birincisi, hesapsız, sayısız, belirli olmayan, çok anlamına gelen bir sıfat olarak kullanılır. Örneğin: Hadsiz birservete sahipti. Hadsiz bir acı çekti.

İkincisi, pervasızca, saygısızca, nerede nasıl davranacağını bilmeyen anlamına gelen bir sıfat veya zarf olarak kullanılır. Bu anlamda genellikle bir hakaret veya eleştiri olarak kullanılır. Örneğin: Hadsiz bir şekilde konuştu. Hadsiz kimselerle uğraşmaktan bıktım.

Hakaret mi?


Hadsiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, avukat olan sanığın bir dosyayla ilgili olarak katılan hâkim ile yaşadığı tartışmanın çıkış nedeni ve devamında karşılıklı olarak kullanılan sözler (Davalılarla akrabalığınız, tanıklığınız mı var, mahkeme hadsiz) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri mahiyetinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4612 Karar: 2018/2229 Tarih: 21.02.2018

 

"Hadsiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.