Garibim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Garibim"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Garibim", genellikle acıma, üzüntü veya sempati ifadesi olarak kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, bir kişinin veya bir durumun zorluklar içinde olduğunu veya yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, aynı zamanda empati veya duygusal bir bağlılık ifadesidir. "Garibim" terimi, bir kişinin güçlüklerle karşılaştığını ve destek veya yardım gerektiğini belirtirken, duygusal bir anlam taşır.

Bu ifade, genellikle bir kişinin zorlu bir durum veya yaşam koşulları içinde olduğunu ifade ederken, aynı zamanda duygusal bir yaklaşım sergilemeyi ve empati kurmayı amaçlar. "Garibim" ifadesi, başkalarına yardımcı olmak, duygusal destek sunmak veya bir zorluk içinde olan kişilere anlayış göstermek amacıyla kullanılırken, duygusal bir bağ kurmayı ve insanlar arasında dayanışmayı ifade eder.

Hakaret mi?


Garibim kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben yazdığı kabul edilen sözlerin (Müştekinin de dahil olduğu sosyal iletişim grubunda başka birine cevaben ama müştekiyi hedef alarak: Sevgili... aslında adamı mutlu ettin bence, adam yerine koyulduğu için nasıl da sevinmiştir garibim) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16383 Karar: 2022/15401 Tarih: 16.06.2022

"Garibim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.