Sizden Bir Şey Olmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sizden Bir Şey Olmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sizden bir şey olmaz" ifadesi, genellikle bir kişinin yeteneksizliğini, beceriksizliğini veya başarısızlığını ima etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle alaycı veya küçümseyici bir ton içerirken, karşısındaki kişinin belirli bir görevi veya işi başaramayacağını düşündüğünüzü ifade eder.

"Sizden bir şey olmaz" ifadesi, kişinin yeteneklerine veya bilgisine kuşkuyla yaklaşmayı amaçlarken, onun başarısız olma veya istenmeyen sonuçlar elde etme olasılığını vurgular. Bu deyim, kişinin beceriksiz veya yetersiz olduğunu düşündüğünüz bir durumda kullanılırken, onun yapacağı şeyin olumsuz bir sonuç doğuracağını ifade etmek amacını taşır.

Hakaret mi?


Sizden Bir Şey Olmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hız sınırının aşılması sebebiyle cezai işlem uygulayan trafik polislerine hitaben: Siz klasik memurlarsınız, sizden bir şey olmaz) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/14184 Karar: 2019/1516 Tarih: 15.01.2019

"Sizden Bir Şey Olmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.