Kaymak Gibi Kıyak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaymak Gibi Kıyak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaymak gibi kıyak" ifadesi, bir şeyin veya durumun son derece kolay veya avantajlı olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir fırsatın veya durumun insanlar için zahmetsizce ve büyük avantajlarla geldiğini vurgularken, aynı zamanda bir şeyin kolay elde edilebilen veya çok değerli olduğunu anlatır. "Kaymak gibi kıyak" terimi, genellikle olumlu bir çağrışım taşır ve fırsatları veya avantajları vurgularken kullanılır.

Bu deyim, bir durumun veya fırsatın insanlar için çok kolay veya avantajlı olduğunu anlatırken, aynı zamanda insanların hayatlarında elde edebilecekleri avantajları değerlendirmeleri ve zorlukları aşma konusunda fırsatları yakalamalarının önemini vurgular. "Kaymak gibi kıyak" ifadesi, olumlu bir durumu veya fırsatı ifade ederken, aynı zamanda insanların fırsatları takip etmeleri, değerlendirmeleri ve değerlendirmeleri gerektiğini anlatırken, aşırı fırsatçılığa veya maddiyatın aşırı vurgulanmasına karşı dikkatli olma gerekliliğini vurgular. Terim, insanların avantajları değerlendirirken mantıklı ve dengeli bir yaklaşım sergilemelerini teşvik ederken, aynı zamanda hayatta karşılaşılan olumlu durumları takdir etmenin önemini anlatır.

Hakaret mi?


Kaymak Gibi Kıyak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazeteye demeç veren esnaf tarafından, Kaymakama hitaben: Özel İdare’den... Kaymakamına kaymak gibi kıyak yapıldı) ve yükletilen suça yönelik katılan .... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4887 Karar: 2018/7565 Tarih: 16.05.2018

"Kaymak Gibi Kıyak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.