Kendi Memleketimizde Bize mi Artistlik Yapıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendi Memleketimizde Bize mi Artistlik Yapıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Kendi Memleketimizde Bize mi Artistlik Yapıyorsun” deyimi, birine olduğundan farklı göründüğü veya rol yaptığı için kızgın veya alaycı bir şekilde söylenen bir sözdür. Bu deyim genellikle birinin gereksiz yere veya zamanı olmadığı halde artistlik yaptığını düşünüldüğünde kullanılır.

Hakaret mi?


Kendi Memleketimizde Bize mi Artistlik Yapıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Suça sürüklenen çocuğun müştekiye sarf ettiği kabul edilen "Kendi memleketimizde bize mi artistlik yapıyorsun" şeklindeki sözlerinin kaba ve nezaket dışı olmakla birlikte müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta bulunmadığı olayda hakaret suçunun tüm yasal unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, suça sürüklenen çocuğun beraatı yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 3. CD Esas: 2015/6346 Karar: 2015/24992 Tarih: 09.09.2015

Karar #2

Sanıklar tarafından söylendiği iddia olunan ve mahkemece hakaret olarak kabul edilen "Siz kimsiniz lan, ne yaptık, adam mı öldürdük, mahallemizde bize artistlik yapıyorsunuz, yürüyün gidin, niye bizi durduruyorsunuz" şeklinde sözlerin ise sanıklarca kolluk görevlilerinin görevlerinin icra edilme şekli ve yöntemine yönelik ifadeler olup bu sözler bir bütün olarak değerlendirildiğinde şikâyetçilerin onur, şeref ve saygınlıklarımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, ağır eleştiri niteliğinde sözler olup hakaret suçunun yasal unsurları oluşmadığı halde sanıkların beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi yasaya aykırı....

Yargıtay 8. CD Esas: 2018/6462 Karar: 2020/12954 Tarih: 09.06.2020

"Kendi Memleketimizde Bize mi Artistlik Yapıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.