Çomar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çomar"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Çomar kelimesinin iki anlamı var: İri köpek, çoban köpeği. Terbiyesiz, kaba, saldırgan kimse. "Çomar," Türkçe'de argo ve küfür içeren bir ifadedir. Bu terim, genellikle siyasi veya ideolojik konularda aşırı derecede bağlılık gösteren, fanatik veya körü körüne bir şekilde bir görüşü savunan kişileri aşağılamak veya küçümsemek amacıyla kullanılır. "Çomar" terimi, özellikle siyasi tartışmalar veya farklı görüşlere karşı hoşgörüsüz tavırlar çerçevesinde kullanıldığında duyulabilir.

Bu terim, karşı görüşleri susturmak veya küçümsemek amacıyla kullanıldığında, olumsuz bir ifade olarak algılanır ve toplumsal anlayış ve saygı normlarını ihlal eder. "Çomar" terimi, olumsuz bir tutum veya dil kullanımı örneği olarak kabul edilir ve düşmanca bir şekilde kullanılması önerilmez.

Hakaret mi?


Çomar kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sosyal medya hesabından "Havlamaya devam et çomarcım, komik çomar, ooo çomar, bankamatik memurluk paralarını mı eziyon sokak çomarı? Çirkin Çomar. Komiklik mi yapıyorsun la Çingen? Kılığına kıyafetine bak şeklinde yorum yazılmasına ilişkin) CMK'nın 172/1. maddesinde- ki kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut olayda mevcut olmadı, dolaylamayla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiğinden, merciince itirazını kabulune karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7292 Karar: 2022/13759 Tarih: 01.06.2022

"Çomar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.