Sen Bir Hiçsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Bir Hiçsin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen bir hiçsin" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir şeye önem vermediğini veya değer vermediğini ifade etmek veya onu aşağılamak amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişiyi küçümsemek, değersiz görmek veya onun katkılarını sorgulamak amacıyla kullanılır.

"Sen bir hiçsin" tabiri, olumsuz bir anlam taşır ve genellikle karşı tarafı aşağılama veya hakaret etme amacı taşır. İletişimde olumsuz bir etki yaratabilir ve karşı tarafı incitebilir. Bu tür ifadeler yerine daha yapıcı ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir. Farklı görüşlere veya düşüncelere anlayışla yaklaşmak ve iletişimde hoşgörülü bir yaklaşım benimsemek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Sen Bir Hiçsin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekiye hitaben söylediği "Rütben olmasa sen bir hiçsin, adam bile değilsin" şeklindeki ifadelerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söylem niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/3467 Karar: 2018/2978 Tarih: 05.03.2018

"Sen Bir Hiçsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.