Kötü Muayene Ediyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kötü Muayene Ediyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kötü muayene ediyor, bir doktorun veya bir sağlık çalışanının hastaları veya hastalıkları yeterince veya doğru şekilde incelemediğini, teşhis koymadığını, tedavi etmediğini veya tavsiye vermediğini söylemek için kullanılan bir şikayet veya yorum ifadesidir. Kötü muayene ediyor, ayrıca bir kişinin veya bir kurumun bir konuyu, bir durumu, bir olayı veya bir sorunu yeterince veya doğru şekilde araştırmadığını, değerlendirmediğini, çözmediğini veya yorumlamadığını söylemek için de kullanılabilir. Kötü muayene ediyor, genellikle memnuniyetsiz, kızgın, eleştirel veya soruşturmacı bir kişi tarafından söylenir.

Hakaret mi?


Kötü Muayene Ediyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Mağdurun gıyabında söylendiği iddia olunan ağır eleştiri niteliğindeki bu sözlerin (Ramazan ayında kızlar oruç tutuyor diye Yahudilik propagandası yapan bir insanla ben çalışmam, hastaları kötü muayene ediyor, hastalara hakaret ediyor) somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de olanaklı değildir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/22480 Karar: 2014/9751 Tarih: 27.03.2014

"Kötü Muayene Ediyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.