Sen Nasıl Doktorsun?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Nasıl Doktorsun?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Nasıl Doktorsun?" bir Türk tabiri veya deyimi olarak kullanılan bir ifadedir ve genellikle kişinin beklenen veya beklenmeyen bir şekilde bir konuda başarısız olması durumunda alaycı veya eleştirel bir anlam taşır. Bu ifadeyle kişi, karşısındaki kişinin veya durumun, kendisine veya başkalarına umduğu sonuçları sağlayamadığını belirtirken, bir nevi başarısızlığı ve beceriksizliği vurgular.

Bu ifade, genellikle esprili veya alaycı bir üslupla kullanılır ve kişinin yeteneksizliğini veya başarısızlığını eleştirmek için kullanılır. Ancak kullanılırken karşıdaki kişinin duygularını incitmeyecek şekilde dikkat edilmelidir.

Hakaret mi?


Sen Nasıl Doktorsun? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Sen nasıl doktorsun, senin yapacağın işe başlarım" biçimindeki sözlerin kaba hitap tarzı niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9814 Karar: 2015/13720 Tarih: 17.12.2015

"Sen Nasıl Doktorsun?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.