Bedava Yiyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

" Bedava Yiyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bedava yiyorsunuz, bir deyimdir. Bir kimsenin veya bir grubun bir işte emek vermeden, karşılıksız olarak yararlandığını veya çıkar sağladığını eleştirmek için kullanılır. Bedava, herhangi bir bedel ödemeden veya bedavadan anlamına gelir. Beleş, bedava ile eş anlamlı olup genellikle argoda kullanılır.

Hakaret mi?


Bedava Yiyorsunuz hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben söylediği "Ben akşama kadar polise bedava pide yediriyorum, bedavaya pide yiyorsanız" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici kaba söz niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17394 Karar: 2018/16384 Tarih: 04.12.2018

" Bedava Yiyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.