Adaletten Yoksun Hukuktan Uzak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adaletten Yoksun Hukuktan Uzak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adaletten yoksun, hukuktan uzak" ifadesi, bir durumun veya olayın adil olmadığını ve hukuki standartlara uygun olmadığını vurgulayan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle bir kişinin veya bir grubun, hukukun veya adil davranışın dışına çıktığı veya eksik kaldığı bir durumu tanımlamak için kullanılır.

Bu ifade, olumsuz bir durumu veya koşulları eleştirmek amacıyla kullanılır. Hukuka ve adalete saygı duymak, demokratik bir toplumun temelini oluşturur ve bireylerin ve toplumun haklarını korumaya yardımcı olur. "Adaletten yoksun, hukuktan uzak" ifadesi, bu değerlerin eksikliği veya ihlali durumunda kullanılır ve toplumsal eleştiriyi ifade edebilir. Aynı zamanda, bu ifade hukukun ve adaletin önemini vurgulayarak, insanların bu değerlere uygun davranışlar sergilemeleri gerektiğini hatırlatır.

Hakaret mi?


Adaletten Yoksun Hukuktan Uzak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yazdığı suça konu dilekçede yer alan ifadelerin (Mahkemeye sunulan dilekçede, hakimi hedef alarak: Adaletten yoksun, hukuktan uzak, tamamen bağımsızlığını yitirmiş, maddiyatın esiri olmuş, suçlu suçsuzu ayırt bile edemeyen bir mahkemenin kararıdır.) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35964 Karar: 2017/6464 Tarih: 23.05.2017

"Adaletten Yoksun Hukuktan Uzak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.