Adamına Göre Muamele

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamına Göre Muamele"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamına göre muamele" ifadesi, Türkçede bir kişiye veya gruba, onların karakterine, tutumuna veya davranışlarına uygun bir şekilde davranma anlayışını ifade eder. Bu ifade, genellikle farklı insanlarla farklı şekillerde iletişim kurma veya muamele etme gerekliliğini vurgular.

Örneğin, saygılı ve düşünceli bir kişiye saygıyla ve anlayışla yaklaşırken, saygısız ve saldırgan bir kişiye daha sert ve kararlı bir tutum sergileyebilirsiniz. "Adamına göre muamele" ifadesi, insanların farklı kişiliklere ve davranışlara göre farklı muameleler görmesi gerektiği düşüncesini yansıtır.

Hakaret mi?


Adamına göre muamele kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdurlara söylediği "Kafanıza göre ceza yazıyorsunuz, adamına göre muamele yapıyorsunuz" şeklindeki kaba hitap tarzı ve tepkisel nitelikteki sözlerinin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28130 Karar: 2017/143 Tarih: 10.01.2017

"Adamına Göre Muamele" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.