Zenginden Yanasın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zenginden Yanasın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zenginden yanasın", genellikle bir kişinin zengin veya güçlü kişileri tercih ettiği veya onlara yakın durduğu anlamını taşıyan bir ifadedir. Bu deyim, kişinin maddi olanakları veya gücü nedeniyle zengin veya etkili kişilere yakınlık gösterdiğini veya onları tercih ettiğini ifade ederken, aynı zamanda kişinin karakteri veya tercihleri hakkında da bir değerlendirme yapar.

Bu ifade, genellikle bir kişinin başkalarını maddi durumlarına veya güçlerine göre değerlendirdiği ve onlara yakınlık gösterdiği anlamını taşır. "Zenginden yanasın" ifadesi, kişinin dostluk veya ilişki tercihlerinin maddi olanaklar veya sosyal statüye dayalı olduğunu belirtirken, aynı zamanda bu tür davranışları eleştiren veya sorgulayan bir anlam taşır. Bu tür ifadeleri kullanırken, insanların karakterini veya değerlerini yargılarken saygılı bir dil kullanmaya dikkat etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Zenginden Yanasın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği "Sen zenginden yanasın, sen benim yerimi zorla aldın" şeklindeki ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/2903 Karar: 2016/20001 Tarih: 28.12.2016

"Zenginden Yanasın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.