Çapsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çapsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çapsız" genellikle bir işin veya davranışın yetersiz, dikkatsiz veya özensiz bir şekilde yapıldığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu ifade, bir kişi veya nesnenin gereken özeni göstermediği veya yeterince dikkatli olmadığı durumları anlatmak için kullanılır. Örneğin, "Bu proje çapsız bir şekilde hazırlandı" demek, projenin düzgün bir şekilde hazırlanmadığını ve gereken özenin gösterilmediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Çapsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Sosyal medya vasıtasıyla, Belediye Başkanına hitaben: Çapsızsın) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/13440 Karar: 2019/1360 Tarih: 15.01.2019

"Çapsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.