Sabahtan Akşama Kadar Oturuyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sabahtan Akşama Kadar Oturuyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sabahtan akşama kadar oturuyorsunuz" ifadesi, bir kişinin uzun süre boyunca sürekli olarak oturduğunu ve hiçbir etkinlik veya iş yapmadığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle bir kişinin hareketsiz veya verimsiz bir şekilde zaman geçirdiğini vurgulamak için kullanılır. Örneğin, bir kişinin boş boş oturarak hiçbir şey yapmadığını veya vakit geçirmeden geçirdiğini ifade etmek için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Sabahtan Akşama Kadar Oturuyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müşteki doktora söylediği "Allah belamı versin senin, iki gündür uğraşıyorum burada bir tahlil yapamıyorsunuz, sabahtan akşama kadar oturuyorsunuz" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp beddua niteliğinde rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40986 Karar: 2017/8866 Taraf: 13.09.2017

"Sabahtan Akşama Kadar Oturuyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.