Maddiyatın Esiri Olmuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maddiyatın Esiri Olmuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Maddiyatın Esiri Olmuş, paraya veya mala çok düşkün ve manevi değerleri unutmuş birini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Esir, bağımlı veya köle anlamına gelir. Maddiyat, mal veya servet anlamına gelir. Bu yüzden Maddiyatın Esiri Olmuş, mal veya servetin bağımlısı veya kölesi olmuş demektir.

Hakaret mi?


Maddiyatın Esiri Olmuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın yazdığı suça konu dilekçede yer alan ifadelerin (Mahkemeye sunulan dilekçede, hâkimi hedef alarak: Adaletten yoksun, hukuktan uzak, tamamen bağımsızlığımı yitirmiş maddiyatın esiri olmuş, suçlu-suçsuzu ayırt bile edemeyen bir mahkemenin karardır) katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraat yerine mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35964 Karar: 2017/6464 Tarih: 23.05.2017

"Maddiyatın Esiri Olmuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.