Korkanın Anasını Siksinler Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Korkanın Anasını Siksinler Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Korkanın Anasını Siksinler Lan, argo ve küfür içeren bir ifadedir ve cinsiyetçi bir söylemdir veya bir kişinin soyuna yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. "Korkanın Anasını Siksinler Lan" terimi, toplum tarafından kabul görmeyen, ahlaki değerlere uygun olmayan veya toplumsal normlara aykırı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

Bu terimin kullanımı oldukça aşağılayıcı ve saygısızdır ve karşısındaki kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü bir dilin tercih edilmesi önemlidir. Bu tür küfür ve hakaret içeren ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Hakaret mi?


Korkanın Anasını Siksinler Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda sanığın müştekilere hitaben söylediği ifadelerin (Kolluk görevlilerine hitaben: Tak ya tak, kelepçeden korkanın anasını sinkaf etsinler, al amına koyduğumun kelepçesini, korkanın anasını sinkaf etsinler lan, sen kimsin) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söylem niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karar verilmesi yasaya aykırı....

Yargıtay 10. CD Esas: 2019/5197 Karar: 2020/1194 Tarih: 20.02.2020

"Korkanın Anasını Siksinler Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.