Ke-mal

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ke-mal"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ke-mal," genellikle argo ve halk arasında kullanılan bir ifadedir ve Türkçe'de "Mal" kelimesinin telaffuzu veya değişik bir söyleyişidir. Aslında burada söylenmek istenen kelime 2. hecedir. Bu ifade, günlük konuşma dilinde kullanılmaz. Amaç hakaret etmektir.

Hakaret mi?


Ke-mal kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sosyal medya hesabından yapılan eleştirel paylaşımlar bünyesinde Atatürk'ten birden fazla kez "Ke-mal ibaresiyle bahsedilmesi şeklinde gelişen eyleme ilişkin) toplanan deliller gerekçeli kararda gösterilip tartışılarak, sanığa yüklenen suçun sübutu kabul, oluşa uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, cezayı artırıcı ve azaltıcı nedenlerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmış ve sanık müdafinin temyiz nedenleri yerinde görülmemiş olduğundan, hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 11. CD Esas: 2019/4404 Karar: 2019/8470 Tarih: 28.11.2019

"Ke-mal" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.