Arkasında Namaz Kılınmaz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Arkasında Namaz Kılınmaz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Arkasında namaz kılınmaz" deyimi, bir kişinin geçmişinde yaptığı kötü eylemler nedeniyle, insanların ona güvenmediği, saygı duymadığı veya onunla bağlantı kurmaktan kaçındığı anlamına gelir. Bu deyim, kişinin dürüst olmadığı, yanlış yaptığı veya başkalarına zarar verdiği için itibarını kaybettiği anlamına gelir. Bu deyimi kullanmak, bir kişinin kötü şöhretli olduğunu ve insanların ona karşı önlem aldığını ima eder. Ancak, bu deyim bazen de kişinin dini inançlarına göre kullanılabilir ve bir kişinin namaz kılarken arkasına bakılmaması gerektiğini anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Arkasında namaz kılınmaz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın kendisine isnat olunan hırsızlık suçundan yapılan yargılama sırasında, müştekinin tanık olarak verdiği ifadesinin doğru olmadığını bildirmek amacıyla söylediği "Şerefsizlik yapıyorsun, bu kişi imam olduğunu söylüyor, bu kişinin arkasında namaz kalınmaz" şeklindeki sözlerin TCK'nın 128. maddesinde öngörülen olumsuz değerlendirme ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/4473 Karar: 2015/231 Tarih: 06.01.2015

"Arkasında Namaz Kılınmaz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.