Gerçekleri Saptırmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gerçekleri Saptırmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gerçekleri saptırmak" ifadesi, argo olmayan bir terim olup, bir kişinin veya kuruluşun amacıyla uyuşmayan şekilde bilgi veya gerçekleri manipüle etmeye çalıştığını ifade eder. Genellikle bu ifade, bilgiyi yanıltıcı veya yanıltıcı bir şekilde sunarak gerçek durumu çarpıttığını belirtir. Bu tür davranışlar, insanları yanıltmak veya çıkarlarını korumak amacıyla kullanılabilir.

Hakaret mi?


Gerçekleri Saptırmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Davada tanıklık yapan polis memuruna hitaben: Bu şahsı söylediğine itirazım var, bu şahıs yalan söylüyor, bu şahsın polis olduğuna inanmıyorum, bu şahıs başka güçlerin ya da örgütlerin adına faaliyet gösteriyor, söylediklerinin hepsi yalan, bana garezi varmış gibi gerçekleri saptırmaktadır, huzurunuzda kendisinin polis memuru olarak bu şekilde ifade vermesinden şahsım adına utanıyorum) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/82 Karar: 2018/1090 Tarih: 05.02.2018

"Gerçekleri Saptırmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.