Zimmetine Para Geçirerek Hırsızlık Yapmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Zimmetine Para Geçirerek Hırsızlık Yapmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Zimmetine para geçirerek hırsızlık yapmak," bir kişinin sahip olduğu bir mülkiyeti veya kaynağı, genellikle para veya malvarlığı değeri olan bir şeyi kötü niyetli bir şekilde kullanmak veya çalmak anlamına gelir. Bu ifade, kişinin yasal sorumluluğunu yerine getirmediği, görevini suiistimal ettiği veya sahip olduğu mülkiyeti hukuka aykırı bir şekilde kullanarak haksız kazanç sağladığı durumları tanımlar.

Hakaret mi?


Zimmetine Para Geçirerek Hırsızlık Yapmak  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in katılanın konuk olarak bulunduğu ... TV'nin ... tarihli ana haber bültenine telefonla bağlanarak ifade ettiği "Şirketlerimde 7 sene çalışıp ekmeğimi yemiş ve ekmeğimi çocuklarına yedirmiş birinin zimmetine para geçirerek hırsızlık yaptığını gördüğümüzde kendisi istifaen görevden ayrılmak zorunda kalmıştır" biçimindeki sözlerinin Anayasa'nın 38. maddesinde belirtilen suçsuzluk karinesini ihlal edici, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğu gözetilmeden, sanığın atılı suçtan mahkûmiyeti yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçeyle sanığın beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26970 Karar: 2013/7057 Tarih: 03.04.2013

Karar #2

“Teftiş sırasında hırsızlığını ve zimmetini kapatmak için girişimde bulundular…” şeklindeki sözler sövme suçunu oluşturur.

Yargıtay 4. CD Esas: 2154/3020 Tarih: 21.05.1991 

"Zimmetine Para Geçirerek Hırsızlık Yapmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.