Azgın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Azgın"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Azgın" terimi, Türkçede genellikle cinsel dürtülerinin yoğun olduğu ve cinsel açıdan rahatsız edici ve saldırgan bir davranış sergileyen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, birinin cinsel içerikli konularla aşırı ilgilendiğini, etrafındakilere saygısızca ve uygunsuz bir şekilde yaklaştığını veya toplumun ahlaki ve sosyal kurallarına uymayan bir tutum sergilediğini belirtmek için kullanılır.

"Azgın" terimi, aynı zamanda hayvanların çiftleşme dönemlerinde gösterdikleri üreme dürtülerini ve davranışlarını ifade etmek için de kullanılabilir. Hayvanlar, üreme dönemlerinde normalden daha saldırgan ve hareketli olabilirler.

Hakaret mi?


Azgın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dosya kapsamına göre sanığın daha önce aynı yerde çalışması nedeniyle tanıdığı katılana ait cep telefonu numarasını "Çiftler Olgun Genç Bekâr Evli ve Dul Azgın Hanımlar" adlı sitede "05... ben azgın ....." şeklindeki ifadelerle paylaşması şeklinde sübut bulan eylemlerinin katılanın kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını rızası dışında paylaşması nedeniyle TCK'nin 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ile birlikte katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici yazı yazması nedeniyle de TCK'nın 125/2. madde ve fıkrasında düzenlenen hakaret suçunun da oluştuğu, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK'nın 44. maddesi gereğince daha ağır cezayı gerektiren verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılmasına yönelik yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 12. CD Esas: 2020/364 Karar: 2020/4522 Tarih: 14.09.2020

"Azgın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.