Vicdansızlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Vicdansızlık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Vicdansızlık, temelde ahlaki değerlere ve insanlığa karşı duyarsızlık, kayıtsızlık veya ahlaki sorumluluklara önem vermemek anlamına gelir. Bu terim, kişinin başkalarının duygularına, haklarına veya ihtiyaçlarına saygı göstermeyen, onları inciten veya zarar veren davranışlarını ifade eder.

Hakaret mi?


Vicdansızlık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından yazılan dilekçede kullanılan bazı ifadeler (Bu davanın dâhi mahkemenizce kabulu ve yargılanır olmam, kişilik haklarıma, insanlık onuruma açık saldırıdır, hukuk ihlalinden öte hukuk skandalıdır, insanlık suçudur, canilere yapamadığınız uygulamaları, yargılamaları, 27 sene devletine onuru ile hizmet etmiş, adli ve kamu sicili tertemiz şahsıma yapmakta olmanız vicdansızlıktır, hukuksuzluktur, sistematik kurgudur, iftiraya ortaklıktır, bana ve aileme bu uygulamaları, haksızlıkları, faşist yargılamaları yaparak aile huzurumuzu bozanları şiddetle protesto ediyor.... tüm bu insanlık dışı, ahlak dışı vicdansızlıklar için, hukuksuzluklar için ne kadar gurur duysanız azdır, bu uygulamalar, yargıda hukukun, tarafsızlığın, adaletin, vicdanın, insafın bittiğinin resmidir, bu kadar yasa maddeleri iftiracılar lehine, gerçek mağdur aleyhine yıllardır pervasızca ihlal ediliyorsa, bu ülkede Haktan, Hukuktan, Adaletten, İnsan Haklarından bahsetmek en hafif deyimi ile ahmaklık olur) rahatsız edici nitelikte ise de bu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığa hakkının sınırları içinde kalmaktadır. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığa gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9258 Kanun: 2015/14165 Tarih: 23.12.2015

"Vicdansızlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.