Başkan Bozuntusu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Başkan Bozuntusu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Başkan bozuntusu" ifadesi, genellikle bir kişinin, özellikle bir liderin, kendini önemli veya üstün hissetmesine karşılık, gerçekte kendini böyle hissetmediğini veya yeterince iyi performans göstermediğini ima eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin kendini diğer insanlardan ayrıcalıklı veya üstün hissettiğini düşündüğü bir durumda kullanılabilir. "Bozuntu" kelimesi, "kusurlu" veya "eksik" anlamına gelir ve "başkan bozuntusu" ifadesi, kişinin lider olarak yeterince etkili veya başarılı olmadığı anlamında kullanılır. Ancak, bu ifade aynı zamanda olumsuz bir yargı veya hakaret içerdiği için kullanırken dikkatli olunması gerektiğini hatırlatmakta fayda vardır.

Hakaret mi?


Başkan bozuntusu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın baro kaleminde Baro Başkan olan mağdura "Bakan bozuntusu gelsin, bozuntu başkanınıza söyleyin, frenim patlarsa kimi önüme alacağım belli olmaz" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5271 Karar: 2019/6594 Tarih:02.04.2019

"Başkan Bozuntusu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.