Herkes Sana Kinli

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Herkes Sana Kinli"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Herkes sana kinli deyimi, öç almak isteyen, kin tutan anlamına gelen kinli sıfatının çoğul haliyle kullanılmasıdır. Bu deyim, genellikle bir kişinin yaptığı bir haksızlık, kötülük veya yanlışlık yüzünden çevresindeki insanların ona karşı duyduğu öfke ve nefreti ifade etmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Herkes Sana Kinli kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Okulun kapanmasına sen sebep oldun, düzenimizi bozdun, sen ajansın, ispiyoncusun, okulu milli eğitime sen şikâyet ettin, senin ne mal olduğunu herkes biliyor, buradan giden bütün idareciler ve öğretmenler senin hakkında böyle düşünüyor, herkes sana kinli şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine kararı verilmesi kanuna aykırı.....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5188 Karar: 2018/13254 Tarih: 17.10.2018

"Herkes Sana Kinli" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.