Dosyadan Belge Çalmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dosyadan Belge Çalmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dosyadan belge çalmak, bir dosyadan gizlice veya izinsiz olarak bir belgeyi almak anlamına gelir. Bu, yasal veya etik olmayan bir davranıştır.

Hakaret mi?


Dosyadan Belge Çalmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Mahkemeye sunulan dilekçede, davanın diğer tarafına hitaben: Ödeme emirleri ile takip taleplerinin asıllarını dosyadan çalmıştır, çaldığı belgelerle borcundan kurtulmak için sahtecilik yapmıştır) ve yükletilen suça yönelik katılan ...'in temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/42639 Karar: 2017/11496 Tarih: 23.10.2017

Karar #2

Sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Avukat ... e güvenmediğimden, icra dosyasından evrakı çalabileceğine inandığımdan) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/6071 Karar: 2014/31827 Tarih: 05.11.2014

"Dosyadan Belge Çalmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.