Sallamayı İyi Beceriyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sallamayı İyi Beceriyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sallamayı iyi beceriyorsun" ifadesi, bir kişiye veya bir grubun, gerçek dışı hikayeler veya bahaneler uydurarak veya doğruyu çarpıtarak konuşma veya açıklama yapma yeteneği olduğunu ifade eder. Bu ifade, kişinin yalan söyleme veya gerçekleri saklama eğiliminde olduğunu ima eder.

Hakaret mi?


Sallamayı İyi Beceriyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Yerel gazete yazısında, bölgedeki bir şirket sahibine hitaben: Bu kadar servet 8 ay gibi bir zamanda nasıl yapılıyor açıklar misin, meydanı boş bulunduğunda sallamayı iyi beceriyorsun, 8 aydan bu tarafa amansız yükselişe geçerek ultra bir yaşam sürmekte, düne kadar ödemelerinde bazı zorlamalar yaşarken kısa sürede bu kadar servet edinmesi, yaşam tarzını ultra lükse çıkartması, bu para kaynağının nereden geldiği yönünde akıllarda soru bırakması) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısı ile katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4144 Karar:2018/6402 Tarih: 02.05.2018

"Sallamayı İyi Beceriyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.