Kaliteli Orospu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaliteli Orospu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaliteli Orospu, argo ve küfür içeren bir ifadedir ve cinsiyetçi bir söylemdir ve karşı tarafın onurunu rencide eder veya bir kişinin soyuna yönelik aşağılayıcı bir ifade olarak kullanılır. "Kaliteli Orospu" terimi, toplum tarafından kabul görmeyen, ahlaki değerlere uygun olmayan veya toplumsal normlara aykırı bir durumu ifade etmek için kullanılır.

Bu terimin kullanımı oldukça aşağılayıcı ve saygısızdır ve karşısındaki kişiye hakaret etmek veya aşağılamak amacıyla kullanıldığında olumsuz sonuçlar doğurabilir. İnsanlar arasında sağlıklı iletişim ve ilişkiler kurabilmek için saygılı ve hoşgörülü bir dilin tercih edilmesi önemlidir. Bu tür küfür ve hakaret içeren ifadeler, insanlar arasında olumsuz duygusal tepkilere, çatışmalara ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Hakaret mi?


Kaliteli Orospu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Dosya kapsamına ve sanığın ikrar içeren savunmasına göre sanığın Facebook'tan "Alın size kaliteli orospu adı H... +90..." şeklinde paylaşım yaparak katlanın kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını yayması nedeniyle TCK'nin 136/1. maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu, katılana hakaret etmesi nedeniyle TCK'nin 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçunu işlediği, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın TCK'nin 44. maddesi gereğince daha ağır cezayı gerektiren verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması, hakaret suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, her iki suçtan hüküm kurulması nedeniyle sanık hakkında fazla ceza tayini kanuna aykırı...

Yargıtay 12. CD Esas: 2016/10893 Karar: 2017/7762 Tarih: 23.10.2017

"Kaliteli Orospu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.