Ne Bok Yediğiniz Belli Değil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Bok Yediğiniz Belli Değil"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne bok yediğiniz belli değil" ifadesi, genellikle bir kişinin veya grubun, söz veya eylemleriyle anlaşılmaz, tutarsız veya mantıksız davrandığı durumlar karşısında kullanılan alaycı bir tabirdir. Bu ifade, kişinin davranışlarını veya söylediklerini anlamakta güçlük çekildiği veya mantıklı bir açıklama bulunamadığı zamanlarda kullanılır.

Bu tabir, genellikle eleştiri veya alay amacıyla kullanılır ve olumsuz bir ton taşır. İfadeyi kullanırken, karşı tarafı rencide etmek veya aşağılamak amacıyla kullanmamak önemlidir. Daha yapıcı bir dil kullanarak, kişinin anlamadığınız veya mantıksız bulduğunuz davranışlarını anlamaya çalışmak veya iletişimde açık bir şekilde ifade etmek daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Hakaret mi?


Ne Bok Yediğiniz Belli Değil kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay tarihinde katılanın sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığı okulun bahçesinde teneffüs saatinde top oynayan öğrencilerin topları bitişikte bulunan sanığın bahçesine kaçırdıkları, sanığın da bu nedenle okul bahçesine gelerek öğrencilere kızdığı, sanığın öğrencilerine kızcığını duyan ve TCK'nın 6/1-c maddesi kapsamında kamu görevlisi olan katılanın okul bahçesine çıktığı, sanığın katılana "Ben seni çocukların topu bahçeme kaçmasın diye kaç defa uyardım, sen çocuklarına sahip çıkmıyorsun, devamlı içerdesin, içerde ne b.k yediğiniz belli değil diyerek hakaret ettiği olayda, sanık tarafından söylenen hakaret içerikli sözler ile katılan tarafından ifa edilen kamu görevi arasında nedensellik bağı bulunduğu ve eyleminin TCK'nın 125/3-a. maddesinde öngörülen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir.

Yargıtay CGK Esas: 2014/4-755 Karar: 2017/126 Tarih: 07.03.2017

"Ne Bok Yediğiniz Belli Değil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.