Hırsızla Yatıp Kalkan Hırsız Olur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hırsızla Yatıp Kalkan Hırsız Olur"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hırsızla yatıp kalkan, hırsız olur" deyimi, bir kişinin kötü alışkanlıklar veya olumsuz davranışlarla sürekli etkileşimde bulunursa, sonunda bu davranışları benimseyebileceğini veya kendi davranışlarını onlara benzetebileceğini ifade eder. Bu deyim, bir kişinin çevresindeki negatif etkilerin zamanla kendi davranışlarına yansıyabileceğini anlatan bir özlü sözdür.

Hakaret mi?


Hırsızla Yatıp Kalkan Hırsız Olur kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Başbakanı hedef alarak: Hırsızla yatıp kalkan hırsız olur tabii doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından. Sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18 CD Esas:2015/35856 Karar:2018/11286 Tarih:18.09.2018

"Hırsızla Yatıp Kalkan Hırsız Olur" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.