Basitsiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Basitsiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Basitsiniz" ifadesi, bir kişiye karşı aşağılayıcı veya küçümseyici bir şekilde, onun anlayışının sınırlı olduğunu, düşünce kapasitesinin düşük olduğunu veya deneyimsiz olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, genellikle karşı tarafı aşağılama veya küçümseme amacı taşır.

"Biraz basitsiniz" veya "siz anlamıyorsunuz" gibi ifadelerle benzer bir anlam taşır. Ancak kullanımına dikkat etmek önemlidir, çünkü bu tür ifadeler hoşgörüsüz ve saygısız bir dil kullanmayı içerebilir. İletişimde saygılı ve olumlu bir dil kullanmak, sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmak için önemlidir.

Hakaret mi?


Basitsiniz hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Hastanede çıkan tartışma esnasında, doktora hitaben: Siz basitsiniz) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/30471 Karar: 2022/23379 Tarih: 23.11.2022

"Basitsiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.