Köpek Gibi Geziyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Köpek Gibi Geziyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Köpek gibi geziyorsun" ifadesi, genellikle bir kişinin aşırı hareketli veya enerjik bir şekilde gezmeyi veya dolaşmayı ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin hızlı adımlarla yürüdüğü veya sürekli bir yerden diğerine geçtiği durumları dile getirirken, aynı zamanda kişinin hareketli veya enerjik bir şekilde hareket ettiğini vurgular.

"Köpek gibi geziyorsun" terimi, genellikle olumlu bir anlam taşır ve kişinin aktif bir yaşam tarzını veya enerjik bir tutumu ifade ederken, aynı zamanda kişinin hareketli olmasının veya gezmeye meraklı olmasının olumlu bir özellik olduğunu belirterek sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik eder. Bu ifade, kişilerin fiziksel aktiviteye veya dolaşmaya verdiği değeri anlatırken, aynı zamanda hareketli olmanın keyifli ve enerjik bir yaşamın parçası olduğunu vurgular. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin olumlu bir anlam taşıdığı ve enerjik bir şekilde hareket etmenin teşvik edildiği, ancak kişilerin sınırlarını aşarak veya başkalarını rahatsız edecek şekillerde hareket etmekten kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Köpek Gibi Geziyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (155 ihbar hattını cevaplayan ve açık adres soran polise hitaben: Kardeşim...'i sen bilmiyor musun, burayı sen köpek gibi sabahtan akşama kadar geziyorsun, ağzına sıçtığımın polisi) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

 Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10358 Karar: 2016/926 Tarih: 20.01.2016

"Köpek Gibi Geziyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.