Hile ve Yalan Beyanla İcra Takibi Yapmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hile ve Yalan Beyanla İcra Takibi Yapmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hile ve Yalan Beyanla İcra Takibi Yapmak" ifadesi, yasa veya etik kurallarına aykırı olarak hile veya yalan kullanarak bir işlem veya süreci yürütmek anlamına gelir.

Hakaret mi?


Hile ve Yalan Beyanla İcra Takibi Yapmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davacı olduğu bir tazminat davasında katılanın da davalı vekili olduğu, davanın davalı lehine sonuçlanması üzerine katılanın sanık hakkında icra takibi başlattığı, sanığın hakkında başlatılan icra takibi dosyalarına talep açarak katılana hitaben "Alacaklı vekilinin aç gözlülüğü" şeklinde sözler kullandığı, yine İstanbul Barosuna yazmış olduğu tarihli dilekçede de "Açgözlü, kötü niyetli gabin gibi fırsatçı, ilamı sanki alacak ilamı gibi göstererek hileyle ve yalan beyanla icra takibi yapmıştır, avukatlık mesleğinin itibar ve haysiyetini, şerefini zedelemiştir" şeklindeki sözleri ve dilekçe içeriği bir bütün olarak ele alındığında, bu beyanlarının uğradığım düşündüğü haksızlığa bildirme ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/7667 Karar: 2015/3134 Tarih: 22.06.2015

"Hile ve Yalan Beyanla İcra Takibi Yapmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.