Çürük Elma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çürük Elma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çürük elma" terimi, genellikle bir grubun veya topluluğun içindeki kötü veya olumsuz etkisi olan bir bireyi ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin kötü niyetli veya olumsuz davranışları nedeniyle diğerlerine zarar verdiğini veya negatif bir etki yarattığını belirtirken, aynı zamanda bu kişinin gruptaki uyumu veya olumlu atmosferi bozabileceğini vurgular.

"Çürük elma" terimi genellikle eleştirel bir anlam taşır ve kişinin olumsuz davranışlarının veya etkisinin altını çizerken, aynı zamanda grup içindeki uyum ve işbirliğinin önemini vurgular. Bu ifade, kişilerin toplumsal normlara uyması, olumlu davranışlar sergilemesi ve başkalarına zarar vermekten kaçınması gerektiğini hatırlatırken, aynı zamanda toplulukların olumsuz etkileri nötralize etme veya düzeltme ihtiyacını da belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin olumsuz davranışları eleştirmek ve olumlu değerleri teşvik etmek amacıyla kullanılması, ancak kişileri aşağılama veya küçümseme amacı taşımadığı unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Çürük Elma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın avukat olan katılanın kendilerini dolandırdığı inancıyla bürosuna gidip evraklarını istediği ve orada gelişen olaylar sonucunda avukat hakkında bağlı bulunduğu Baro Başkanlığına şikâyet başvurusu dilekçesinde yazılı “Bizi resmen dolandırdığını ve konunun baronuzca titizlikle ele alınarak böyle çürük elmaların ayırt edilerek mağduriyetimizin giderilmesini bilgilerinize arz ederim şeklindeki suça konu sözlerinin TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 201911720 Karar: 20205708 Tarih: 05.03.2020

"Çürük Elma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.