Hasta Kafa

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hasta Kafa"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hasta kafa" ifadesi, bir kişinin zihinsel durumunun istenmeyen veya normal olmayan bir şekilde bozulduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle bir kişinin düşüncelerinin anlaşılmaz, rasyonel olmayan veya düzensiz olduğu durumları tanımlamak amacıyla kullanılır. "Hasta kafa" ifadesi argo veya halk arasında kullanılan bir deyim olup, resmi veya nazik bir dilde kullanımı uygun değildir. Bu ifade, genellikle kişinin ruhsal veya zihinsel sorunlarını vurgulamak veya eleştirmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Hasta Kafa kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, şüpheli avukatın mahkeme kararına dayanan vekâlet ücretinin tahsili için başlattığı icra işlemi sırasında, kararın kesinleşmediği gerekçesiyle borcunu ödemeyen müştekiyle yaptıkları görüşmeler sırasında, müştekinin gönderdiği mesajlara cevap niteliğinde "Kardeşim hasta mısın, git istediğini yap, hasta kafanla bir şeyler kurup rahatsız etme beni" şeklinde mesajlar gönderdiği anlaşılmaktadır. Şüphelinin alacağın ödenmemesi üzerine göndermiş olduğu bu mesajlarının rahatsız edici olduğu hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak söylenen bu sözlerin somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde olmadığı gibi onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek ağırlıkta sövme fiili olarak kabulü de suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum olacaktır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/4357 Karar: 2015/473 Tarih: 08.01.2015

"Hasta Kafa" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.