Çocuksun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuksun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuksun" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir davranışa olgunluk eksikliği veya deneyimsizlik atfederek, o kişinin veya davranışın hala yetişkinlik düzeyine ulaşamadığını veya gerekli olgunluğa sahip olmadığını ima eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin yaşına veya davranışına göre yeterince olgun veya deneyimli olmadığını vurgularken, bu durumu eleştirmek veya değerlendirmek amacıyla kullanılır.

"Çocuksun" ifadesi genellikle alaycı veya eleştirel bir tonla kullanılır ve kişinin yetişkin bir düşünce tarzına veya davranış biçimine sahip olmadığını belirtir. Bu terim, kişinin sorumluluklarını yerine getirmek veya olgun bir şekilde kararlar almak konusunda zorluk yaşadığını ifade edebilir. Aynı zamanda, bu ifade, kişinin hala büyüme ve gelişme sürecinde olduğunu ve zamanla olgunlaşabileceğini veya deneyim kazanabileceğini vurgulayabilir. Ancak kullanımı sırasında dikkatli olunmalı ve saygılı bir dil kullanılmalıdır, çünkü bu ifade bazen karşı tarafa aşağılayıcı veya küçümseyici gelebilir.

Hakaret mi?


Çocuksun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, katılanlara karşı sanığın "Sen daha çocuksun, sen kimsin, çık lan dışarı" şeklindeki sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/3755 Karar: 2019/12672 Tarih: 19.09.2019

Karar #2

Olay günü sanığın katılan polis memuruna "Sen daha çocuksun, seni öyle bir döverim ki elimden kimse alamaz" şeklinde sözler söylediği kabuledilmiş ise de "Seni öyle bir döverim ki elimden kimse alamaz" biçimindeki sözlerinin tehdit niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmamak için direnme suçunu oluşturacağa, "Sen daha çocuksun" biçimin deki ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin ise katıların onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşturmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21778 Karar: 2017/5018 Tarih: 04.05.2017

"Çocuksun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.