Maskaralık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maskaralık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maskaralık" genellikle alaycı, eğlence amaçlı veya ciddiyetsiz davranışları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, gereksiz veya aptalca davranışları ifade ederken, genellikle olumsuz bir anlam taşır.

"Maskaralık" kelimesi, insanların ciddi bir durumu veya konuyu ciddiye almadığını veya gereksiz yere gülünç veya alaycı davrandığını belirtir. Bu terim, kişilerin bazen ciddi bir konuyu eğlence amacıyla küçümsemesini veya dalga geçmesini anlatmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Maskaralık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnternette yayın yapan... İsimli sitede "Cumhurbaşkanı Gül kameraman oldu" şeklindeki haberle ilgili olarak sanık tarafından yapılan yorumun (Maskaralık peşinde) eleştiri mahiyetinde olduğu, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, sanığın atılı suçtan beraatı yerine yazılı gerekçe ile mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 16. CD Esas: 2016/2498 Karar: 2016/4534 Tarih: 09.06.2016

"Maskaralık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.