Borcunu Öde Şerefini Kurtar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Borcunu Öde Şerefini Kurtar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Borcunu öde şerefini kurtar" ifadesi, bir kişinin bir borcu olduğunu ve bu borcu ödemesi gerektiğini hatırlatmak için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, borcunu ödemeyen bir kişinin saygınlığı ve onuru konusunda uyarıda bulunmak için kullanılır.

Örneğin, "Sen hala borcunu ödemedin, borcunu ödeyip şerefini kurtar" ifadesi, bir kişinin hala ödemesi gereken bir borcu olduğunu ve bu borcu ödemediği takdirde saygınlığının zedeleneceğini ima eder.

Bu ifade, bir kişinin borcunu ödemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmak için kullanılır. Ancak, bu ifade, karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, borcunu ödemesi konusunda yardımcı olabilecek çözüm önerileri sunarak veya bir anlaşma yaparak, kişinin borcunu ödemesi sağlanabilir.

Hakaret mi?


Borcunu öde şerefini kurtar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Alacağını tahsil etmek için pankarta borçluya hitaben "... borcunu öde, şerefini kurtar" şeklinde yazı yazıp asmak) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/39383 Karar: 2016/19999 Tarih: 28.12.2016

"Borcunu Öde Şerefini Kurtar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.